0 38

ლექსო არ დაიკარგები


ლექსო არ დაიკარგები,                                        
თუნდაც მოგიკვდეს პატრონი.                                  
სულაც არავინ იცოდეს,                                        
არავინ იყოს გამგონი!
მეუბნებიან არ გინდა?
რატო არ იხვეჭ სახელსო?                                    
განა სახელის მოხვეჭით                                       
უკეთ თუ ვიტყვი სათქმელსო ?!           
მე კი არა ვარ პოეტი,                                          
მაღლა ცა, დაბლა მთებია !                                     
ნუთუ, მწვერვალებს, გინახავთ, 
თვით დიდებაზე ყვებიან ?!
აღმოაჩინე , დაიპყარ,                                           
თუ ვინმე მისთვის ტვირთს ზიდავს,                                
თუნდაც ვერასდროს მიუწვდე,                                    
მზე რომ მზე არის, გიზიდავს!
      
                -მერ’ფი-
კომენტარები (0)