0 24

აქაფებული ყავის სტიქია


აქაფებული ყავის სტიქია.                                      
ჭიქაში მოჩანს მომავლის გზები?                                
უკანასკნელი იმედები ამ გაზაფხულის.                         
ნუთუ მიზანი ასე დიდია?                                      
აღელვებული ოცნების ზღვები,                                 
წინ ჟრიამული ლითონის ფულის...                             
აი შემდეგი ჩემი რიგია.                                        
ჭიქა აენთო უცნობი ღზნებით.                                 
დანალექებში ლანდების ხნული...                                 
აბა რა მოხდა ვერ გამიგია,                                        
რამ გადარია ეს ფიგურები?                                       
მიზნები მასზე რად ამიგია?! 
ნეტა რად მინდა ასე გავიგო,                                      
თუ, მომავალი, როგორ ავიგო !                                                                                                                                  

            - მერფი -
კომენტარები (0)