0 4

საქართველოვ მართლა მეტის ღირსი ხარ...


საქართველოვ მართლა მეტის ღირსი ხარ!                         
თუ საუნჯეს, წინაპართა მონაგარს,                              
ქარს გაატან და უარყოფ ქრისტეს რჯულს!..                        
სტუმრის მიმართ კვლავ ღვთაებრივ სიყვარულს,                  
არვინ კრძალავს,მაგრამ ფრთხილად !..                            
მიდიან, ბრუნდებიან ნაგვით სავსე გულებით.                     
რჯულგაყიდულ, სისხლში გასვრილ ფულებით ,                   
ეძიებენ აქ ძალას და სამართალს!                              
ღმერთო შენთვის მომინდვია სულები, 
ვინც წალეკა უზნეოიბამ მავანთა...                           
დაიფარე, მოაქციე ყოველი, 
მიეც სული ღვთაებრივის მცნობელი.                            
დასაკარგი ქვეყნად განა რა დარჩა,                              
უსასრულო ხომ არ არის სოფელი.                                
ღმერთმა იცის ვის რამდენი გზა დარჩა ,                            
ეს ცხოვრება არის წუთისოფელი! 
             -მერ’ფი-
კომენტარები (0)