დღეს იესო ჯვარს აცვეს ...

გაქცეული ბიჭებით
დავსებული უბნები.
ეკლესიის კართან კი
მომლოდინე მადლი.
ცხრა მთას იქით წასული. 
დაქანცული დედები.
ათასგვარი სატკივრით
სავსე მათი დარდი...
დღეს იესო ჯვარს აცვეს,
ზეგ აღდგომაც მოვა.
დასრულდება მარხვა და
დამთავრდება გლოვა.
ხვალ მაცხოვრის საფლავთან,
კვლავ გადმოვა ცეცხლი.
თუმცა არსად გამქრალა
ოცდაათი ვერცხლი...
გავსებულა უბნები,
სხვას შემყურე ბიჭებით.
საკურთხევლის კართან კი
უფალს შესთხოვს მრევლი,
რომ შეუნდოს ავაზაკს
აცდენილი ქუჩები
და მიჰმადლოს რწმენა და
სინანულის ცრემლი...
დღეს იესო ჯვარს აცვეს,
ზეგ აღდგომაც მოვა.
დასრულდება მარხვა და
დასრულდება გლოვა.
ხვალ მაცხოვრის საფლავთან,
კვლავ გადმოვა ცეცხლი.
თუმცა არსად გამქრალა
ოცდაათი ვერცხლი....
   -მერ’ფი-
6 აპრილი 2018 წ.
(წითელი პარასკევი)
კომენტარები (0)