0 26

კი არ მიყვარდი


კი არ მიყვარდი,
ვით ღმერთი, მწადდი...
მე შევცდი შენში,
და უხმოდ წადი...
ამ ქვეყნად მხოლოდ
ღვთისაა ნება,
რად დავარღვიე 
პირველი მცნება...
ჰო, რად მიყვარდი?!..
უზომიდ მწამდი.
სად ავიყვანე
ოცნება, ცამდი...
შენც დამიმტკიცე,
რომ არ ხარ ღმერთი!...
.ო, ღმერთო ჩემო,
როგორ გავწამდი..
.არა..
 შენ არა,
ის არის...  
ერთი! 
       -მერ'ფი-
კომენტარები (0)