0 0

მე ვარ პოეტი უხმო


მე ვარ პოეტი უხმო,
უბატონო და უყმო...
... არსაით ველი მისანს,
მივდევ ზეციურ მიზანს.
ვცდილობ გავექცე თვალებს,
მჩხიბავებსა თუ ვალებს.
რაა სიცოცხლის არსი,
თუ მან დაკარგა ფასი,
ხელი არ ახლოთ სკიპტრას ! 
ვის რაში არგებს ეპყრას,
ჩემი დიდების თასი...
... და, ვარ პოეტი უხმო,
უბატონო და უყმო...
-მერ'ფი-
კომენტარები (0)