0 1

მკოდოვანება გაგვიმეფდა ...


მკოდოვანება გაგვიმეფდა, 
გმინავს მოაბა...
წლები მიდის და 
თავი.დღემდე 
ვერვინ მოაბა!.. 
-მერ'ფი-

P.S.
მკოდოვანი (ძვ.ქართული) – ღარიბი, ღატაკი, უქონელი; 
მკოდოვნება - სიღარიბე, სიღატაკე, უქონელობა.
მოაბა (ძვ.ქართული) – ტახტრევანდი,ტახტრევანი.
კომენტარები (0)