0 2

გრაფომანების კავშირი...


გრაფომანების კავშირი,
ვერ შესდგა, დაიშალაო.
ვერ ეთმენ სხვათა მეტობას,
იმტრნენ და ჩაიშალაო!
თავში არა მეტ უკეთ რა,
სხვამან რით გაიხარაო ?!
               - მერ'ფი -
კომენტარები (0)