0 0

ყველა სანთელი იწვება ბოლოს


ყველა სანთელი 
იწვება ბოლოს,
მაღალიც, დაბალიც,
მსხვილიც და 
სულ წვრილი...
ერთმანეთს უნდა 
შეენაცვალონ,
წყვდიადთან ბრძოლაში,
ასე შეიტანონ,
ნათელში წვლილი.
- მერ'ფი -
კომენტარები (0)