0 13

არ ვიცი ...


არ ვიცი ჩემი მოსაზრება რამდენად გამართულია მეცნიერულად, მაგრამ დასაფიქრებლად შეიძლება ღირდეს ...
ხელოვნური, ქიმიური, საშუალებებით გაჯერებულ ბუნებაში, ხომ არსებობს თეორიული შანნსი , რომ ვირუსებმა და ბაქტერიებმა რეზიტენტულობა გამოავლინონ და მუტაციის შედეგად ადამიანებსა და ცხოველებს შეუქმნას საფრთხე.არა?
-მერ'ფი-
კომენტარები (0)