0 52

***


ს  ულში ისევ წვიმაა,
ა  ლში ცეცხლის ენები,
ქ  ალს ცრემლები სცვივა და
ა  ხალს არ ვეძველებით.
რ  იონს თეთრი გული აქვს,
თ  ოვლზე უფრო სპეტაკი,
ვ  ით ამბიონს, რჯულიანს,
ე  ქო მოლზეც მეტად კი.
ლ  ითონს გულში შემოაქვს,
ო  დინდელი გმირობა,
ს  იონს ღმერთი შემოსავს
დ ა პირვანდელ ჭრილობას.
ი  მ რთველს, ჩვენ რომ მოგველის
დ  ა შეთრობას გრძნობებით,
ე  რთსულ, ყველა ქართველი,
ბ  ეგთარ ძმობას, მთა-ველის,
ა  სხამს ხოტბას ოდებით!
                                                
2023
კომენტარები (0)