0 38

გაფრენამდე ორი წუთი მიკლია


მოაშორეთ დედამიწას სარტყელი, 
გაფრენამდე ორი წუთი მიკლია! 
სიყვარული, სიკეთე და ტკივილი, 
ცხოვრებისთვის, იცი, არ დამიკლია. 
მოაშორეთ დედამიწას სარტყელი, 
მიწამ დედას ჩამოართვა შვილები, 
აქ ფრაზების მარაზმია ბრტყელ-ბრტყელი, 
პოეტები გავხდით განდეგილები. 
მოაშორეთ დედამიწას სარტყელი, 
გულმა სული წარიწყმიდა გონიდან, 
აფხაზეთი — დაკარგული ედემი, 
ძმათა ომი დაწყებული ჭორიდან. 
მოაცილეთ დედამიწას სარტყელი, 
გაფრენამდე ორი წუთი მიკლია, 
ხანდაზმულთა უიმედო თვალები, 
მათხოვართა უსასრულო ციკლია.
მოაშორეთ დედამიწას სარტყელი, 
ბურუსშია ალიონის ცრემლები, 
ასეთ ყოფას მოკვდომია პატრონი, 
ამ ცხოვრებას აღარ შევეფერები. 
მოაშორეთ დედამიწას სარტყელი, 
პლანეტებზე ვისეირნოთ ქოშებით, 
ვიზაფხულოთ, სანამ ცოცხლობს სიცოცხლე, 
ცივ კუბოში სანამ გავითოშებით. 
მოაშორეთ დედამიწას სარტყელი, 
სატრფოს მკერდზე სანამ დავესვენები, 
მოიშორეთ სახეებზე ნიღბები, 
მკვდარ მიწაში სანამ ჩაესვენებით. 
მოაშორეთ დედამიწას სარტყელი, 
ტკივილების უსასრულო ციკლია, 
მოაშორეთ თვითმფრინავებს ტრაპები, 
გაფრენამდე ორი წუთი მიკლია!
                                                
2014
კომენტარები (0)