ნათია ღვინიაშვილი - ფოტო

ნათია ღვინიაშვილი - ფრანგული ენის სპეციალისტი