ნათია ღვინიაშვილი - ფოტო

ნათია ღვინიაშვილი - ლექსები, პოემები 95