ნათია ხუნაშვილი - ფოტო

ნათია ხუნაშვილი - მწერალი, ჟურნალისტი.