ნათია ლომთათიძე - ფოტო

ნათია ლომთათიძე - ლექსები, პოემები 1