ნინო გელოვანი - ფოტო

ნინო გელოვანი - ლექსები, პოემები 1