ნინო მოდრეკილაძე

ჟურნალისტი, მეტყველების პედაგოგი.

0

მინიმა


დაიბადა და გაუდგა გზას გარდაცვალებისკენ. ბევრი სირთულე გადალახა მიზნის მისაღწევად.
კომენტარები (0)