ნინო მოდრეკილაძე

ჟურნალისტი, მეტყველების პედაგოგი.

0

კალენდარი - სამუელ მარშაკი


ქარმა გადაფურცლა კალენდარი,
აი, ჩამოთავდა ბოლო კვირაც...
თვალწინ ივნისია, იანვარი...
აპრილს თვალთა ცეცხლი წაეკიდა. 

ჰა - ჰა, ორი - სამი დღე ლხინისა...
გრძნობა თარიღს მაინც არც ერთს ამხელს,
გული დარდით რამაც შემინისლა
მწარე მოგონების ვარქმევ სახელს. 
 
თარგმნა ნინო მოდრეკილაძემ
კომენტარები (0)