როდამი ირემაძე - ფოტო

როდამი ირემაძე - ბიზნეს-ეკონომისტი,პოეტი

  188

,,ყველაფერი მიღწევადია, რაც კი ჩვენს გონებას შეუძლია წარმოიდგინოს" - ნაპოლეონ ჰილი