როდამი ირემაძე - ბიზნეს-ეკონომისტი,პოეტი

როდამი ირემაძე - ფოტო ,,ყველაფერი მიღწევადია, რაც კი ჩვენს გონებას შეუძლია წარმოიდგინოს" - ნაპოლეონ ჰილი