როდამი ირემაძე - ფოტო

როდამი ირემაძე - ლექსები, პოემები 3