არითმეტიკა


- მთელიდან თუკი მეოთხედს
ოთხჯერ ავიღებთ, საბა,
მაშინ რამდენი დარჩება,
უცებ თუ მეტყვი, აბა?

დუმილით შეხვდა ბიჭუნა
არითმეტიკულ კითხვას.
ბებიამ: - ადვილიაო,
რატომ ფიქრობო დიდხანს.

აი, ოთხად ვჭრი ქლიავს და
ვიღებ ოთხივე ნაწილს,
ჰოდა, შეხედე, რა რჩება? -
უთხრა ღიმილით ყმაწვილს.

მყის გაუბრწყინდა თვალები
პაწაწკინტელა საბას:
- კურკაო, - წამოიძახა
გახარებულმა სწრაფად.	
0 კომენტარი

© POETRY.GE 2013 - 2024

@ კონტაქტი