0 1129

დათვი და მონადირენი (იგავ-არაკი)


ორნი ამხანაგნი ნადირობდენ. ხევი იყო და ხევს გაღმა-გამოღმა რონინებდენ.

ერთს ამხანაგს დათვი შემოეჭიდა. ქვეშ ჩაიდვა.

მეორე ამხანაგმან უყივლა: გაუშვი ეგ დათვი და წამოდი, სხვა საქმე გვიძსო!

მან დაუძახა: დათვი არ მიშვებს, თვარა მე წეღანვე გავუშვებდიო!

წყარო: www.aura.ge

კომენტარები (0)