0 44

ჩემი კუთხე


ჩემი კუთხე სამოთხეთა 
სამოთხეთა შორის, 
აქ მგოსნების საუფლოა, 
სიტყვა ლექსად მოდის. 
ჩემი კუთხე განთქმულია 
სტუმარ-მასპინძლობით, 
მიმავალი სტუმრის გზაც კი
სადღეგრძელოდ მოდის 
ჩემი კუთხე ცნობილია 
თავის გულუხვობით 
ვერც იაზრებ სუფრას ისე 
მოგართმევენ ხონჩით 
ჩემი კუთხე  ბაღნარია
ყველა ბაღნარს შორის 
აქ მგოსნების საუფლოა
სიტყვა ლექსად მოდის.
კომენტარები (0)