თამარ გელაშვილი - ფოტო

თამარ გელაშვილი - ლექსები, პოემები 280

496