0 33

ფასს ვერ დაადებ მეგობრობას


ფასს ვერ დაადებ მეგობრობას, არ იყიდება, 
თუ მეგობარი არ უწოდე უბრალოდ გამვლელს, 
მეგობრის სახელს ჩემთვის წარსულ დღეთა ხიბლი აქვს, 
მასთან ბევრი მაქვს ის წუთები ბნელს რომ დღედ აქცევს.
                   თამარ გელაშვილი
კომენტარები (0)