0 35

საახალწლო მასპინძლობა


ღიმილით გახსენ მასპინძელო სახლის კარები, 
სტუმარი ღვთისა დაიბედე დამდეგ ახალ წელს, 
ფეხბედნიერი და გულსავსე მეკვლე გეწვია, 
სახემღიმარი შეეგებე მრავალ ახალ წელს. 

ახალწლის ღამეს რა გამოლევს კეთილ სურვილებს, 
ყველა სარკმელში ბედნიერი სხივი ინათებს, 
კეთილგანწყობა დაებედოს ყველა კერიას, 
ხალისით შევხვდეთ ფეხბედნიერ დამდეგ ახალ წელს.

                  თამარ გელაშვილი
კომენტარები (0)