0

*** (წინეთ)


ძველად აქ ზღვა იყო.. აქ ირეოდნენ ზღვის არსებები...
აქ, მაშინ, მაშინ აქ ოდესღაც ზღვა სიყვარული იყო...
უკან დაიწია ზღვამ, ამოიწია მთამ,
აქ დარჩა მხოლოდ გუბე და გუბეში მოჭყუმპალავე 
თვალდაბნელებული თევზი...
აქ დარჩა ზღვაში წვეთი სიყვარული,
ხოლო ზღვაში სიყვრული ერთი წვეთი...
კომენტარები (0)