0 270

თოვლის შვილიშვილი


გაუჭირდა თოვლის პაპას,

ხვნეშით დადის, წამლებს ყლაპავს.

დავბერდიო, - ასე ამბობს, -

მხნედ ვიყავი შარშან ამ დროს!

საჩუქრების დიდი გუდა

ძლივს ასწია, შველა უნდა.

შუბლზე ცვარი მოიწმინდა:

- თოვლის შვილიშვილი მინდა!
კომენტარები (0)