0 336

ციყვი


აღარ სწავლობს ციყვი
თავის გაკვეთილებს,
თხილის დანახვაზე
აკაწკაწებს კბილებს.

წიგნს არ იღებს ხელში,
კითხვა აღარ ნებავს,
თუკი სადმე თვალი
მოჰკრა კაკლის ლებანს.

- რადგან არ გსურს სწავლა, -
ამბობს დედა ციყვი,
- გაიზრდები დიდი
და დარჩები ბრიყვი!
კომენტარები (0)