0

უბით


ამირანს და თედოს

ბურთი დააქვთ უბით,

დაიწყებენ თამაშს,

ამთავრებენ ჩხუბით.
კომენტარები (0)