დასტური

ზეცა თვალებიდან ამოვიგდე
თავის სიგრძეთი და სიგანეთი.
ღმერთო. ძალიან გთხოვთ გადმომიგდეთ
ციდან ერთი ღერი სიგარეტი.

ერთი გაცვეთილი პერანგი მაქვს,
დედა კი ვატირე დედამიწის.
სიკვდილი დავამარცხე პელაგია,
მე რომ პოეტი ვარ დედამ იცის.