ზურაბ კაკაბაძე - ფოტო

ზურაბ კაკაბაძე - ფილოსოფოსი, პოეტი

ზურაბ კაკაბაძე მე-20 საუკუნის ქართული ფილოსოფიის ერთ-ერთი გამორჩეული და მნიშვნელოვანი წარმომადგენელია. იგი ქართველ ფილოსოფოსთა დიდი თაობის: შალვა ნუცუბიძის, კოტე ბაქრაძის, სავლე წერეთლის მოწაფე და მათ მიერ გაკვალული მეცნიერული გზის ღირსეული გამგრძელებელი გახლდათ.1926 წელს დაბადებული ფილოსოფოსი გარდაიცვალა 1982 წლის 15 თებერვალს.