აკაკი წერეთელი - ფოტო

აკაკი წერეთელი - დრამატურგია 2

1662