აკაკი წერეთელი - ფოტო

აკაკი წერეთელი - თარგმანი 1

743