ბესიკ ხარანაული - ფოტო

ბესიკ ხარანაული

მწერალი, პოეტი

ნისლს დაუძირავს მამკოდა ..

ნისლს დაუძირავს მამკოდა,
უტირებია გულითა,
მე ისიც გამახარებდა,
თუ ზვავი გადაუვლიდა,
მანდ მოკლეს დედიძმაჩემი,
ლამაზი ტანის შურითა!