ბესიკ ხარანაული - ფოტო

ბესიკ ხარანაული

მწერალი, პოეტი

აუცილებლობა

რა არის ნიჭი,
თუ მას ზღუდე არ შემოავლე,
რა არის ზღუდე,
მოთმინებით თუ არ აშენდა,
და მოთმინებაც რაღა არის,
თუ არა დღე და ღამე ყოველი!