0 4900

აუცილებლობა


რა არის ნიჭი,
თუ მას ზღუდე არ შემოავლე,
რა არის ზღუდე,
მოთმინებით თუ არ აშენდა,
და მოთმინებაც რაღა არის,
თუ არა დღე და ღამე ყოველი!
კომენტარები (0)