2 2873

რაღაცა მაინც გულს დაგაკლდება


რაღაცა მაინც გულს დაგაკლდება,
რაც გინდა გყავდეს ნაალერსები –
ქალი, და მაინც მშიერი რჩები,
რაც გინდა აქონ შენი ლექსები
ისეთი ლექსი არ იწერება,
რომ ყველას კარვად გადაეფაროს,
მაშ ნეტავ რაღა გეიმედება
თავაღერილო ლექსის მწერალო.
კომენტარები (0)