ბესიკ ხარანაული - ფოტო

ბესიკ ხარანაული

მწერალი, პოეტი

ქენჯნა

ის როგორღაა,
როცა შენს თავსაც ემალები
ვარსკვლავებსაც –
და იატაკი მაინც ჭრიალებს.