ბესიკ ხარანაული - ფოტო

ბესიკ ხარანაული

მწერალი, პოეტი

საქართველოში ..

თბილისში, დღეს, ახლა, 
ამწამიერსო,
ბრბოში, ქუჩაში, მეტროში, რას ვნახავ მე 
მშვენიერსო,
რაღაცა სახე დავლანდე, ვამსგავსე მე შენმიერსო,
საქართველოში, თბილისში, დღეს, ახლა, 
ამწამიერსო,
უბედურება რომ კონავს, ყველას, მაძღარს და 
მშიერსო,
საქართველოში, თბილისში, დღეს, ახლა, 
ამწამიერსო,
რაღაცა სახე დავლანდე, ვამსგავსე მე შენმიერსო,
და 
სუნთქვამ ამოიყოლა, ნუთუ შენ აქ ხარ, იესო.