ბესიკ ხარანაული - ფოტო

ბესიკ ხარანაული

მწერალი, პოეტი

მარტოხელა საყვირი

ჯერ შორიდან ისმის ხმა იგი.
მოდის, მოდის.
გვიახლოვდება...
გულს ეჩქარება გამოჩენა,
მისი დანახვა,
მაგრამ, ღმერთო,
რა ტკბილია ეს დაყოვნებაც!
 
და გადმოდგება
მაღალ მთის ქედზე,
დილის ვარსკვლავის გამოჩენაზე:
დედებს ჰგონიათ, - უბედურებს, -
რომ ის არის დაკრგული იმათი შვილი,
შვილებს ჰგონიათ, - უმადურებს, -
რომ იგია მოხუცი მამა,
მე მგონია, რომ იგი მე ვარ,
და შენც, მკითხველო,
ნება გეძლევა იფიქრო, რომ შენა ხარიგი.