გიორგი ლეონიძე - ფოტოები, სურათები

  • გიორგი ლეონიძე (ფოტო ბიბლიოთეკაში)
  • გიორგი ლეონიძე (შავ-თეთრი ფოტო)