კატო ჯავახიშვილი - ფოტო

კატო ჯავახიშვილი - პოეტი

1842

კატო, ანუ ეკატერინე ჯავახიშვილი დაიბადა 1979 წლის 3 მაისს თბილისში. დაამთავრა სამედიცინო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტები. ეს, ფორმალურად, მაგრამ ვფიქრიბ, ბიოგრაფიული ცნობები ყველაზე ნაკლებ მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს მისი ცხოვრებიდან.

თავად კატო ამბობს: ”ოჰ, როგორ არ მიყვარს ეს მშრალი, ბიოგრაფიული ცნობები, თავის თავში ცხოვრებას რომ ვერაფრით იტევს…”

წყარო: civicsnet.ge