კატო ჯავახიშვილი - ფოტო

კატო ჯავახიშვილი - ლექსები, პოემები 81