0 1861

მე ისევ მესმის (თამარ მეფეს)


მე ისევ მესმის წარსულის კვნესა,
კაეშანს ჩემსას სიჩუმე ათრობს.
დაკარგულ საფლავს ვიგონებ შენსას,
სადაც, ძვირფასო, გძინავს და გათოვს!..
ე გ  ხ ო მ  ჩ ე მ ს  პ ი რ ვ ე ლ  ს ი ყ ვ ა რ უ ლ ს  ა თ ო ვ ს,
ეგ ხომ შენი ხმის შრიალი არის!
შენი უკვდავი ღიმილი მაკრთობს -
გამოშუქება ციური მხარის!
კომენტარები (0)