მიხეილ ჯავახიშვილი - ფოტოები, სურათები

  • მიხეილ ჯავახიშვილი (შავ-თეთრი ფოტო)