მირზა გელოვანი - ფოტოები, სურათები

  • მირზა გელოვანი (ფოტო პორტრეტი)
  • მირზა გელოვანი (სამხედრო ფორმაში) - ფოტო