0 2618

შემოდგომა


(შემოკლებით)

უხარია შემოდგომა
ყველას, დიდს თუ პატარას,
იმიტომ, რომ კაკლებს ბერტყენ,
ადუღებენ თათარას.

იმიტომ, რომ ვენახს კრეფენ,
ქვევრებს რეცხენ ღიპიანს;
იმიტომ, რომ რაც ხილია,
ყველა ხილი მწიფეა!

უხარია შემოდგომა
ყველას ასე ძალიან,
იმიტომ, რომ სავსეა
ბეღელი და ნალია.

იმიტომ, რომ სავსეა
კალათი და გოდორი,
იმიტომ, რომ ირევა
ცაში ოქროს ფოთოლი...
კომენტარები (0)