კაცური კაცის ცხოვრება..

კაცური კაცის ცხოვრება, _
გზა, წიგნი სისხლით ნაფერი, _
ხელახლა აიწონება,
ხელახლა _ სუყველაფერი!

მედროვის ყალბი დიდება, _
მკვახედ და მკუხედ ნამღერი, _
ხელახლა გაიჩითება, _
ხელახლა სუყველაფერი!

გაზაფხულს წყალი დიდდება _
იქნება მწუთხე ნაპირი!
იქნება ჯვარცმა, კირთება _
ხელახლა წაიკითხება,
ხელახლა _
სუყველაფერი!
კომენტარები (0)