0 7092

დიაცი ჯინსით..


(იუმორესკა)

დიაცი ჯინსით!
გამოკრული არტახში ტანი!
თვალი გამექცა...
ახალგაზრდას ვარიგებ პოეტს:
- გახსოვდეს ქალი,
ამ ცხოვრების `ანი` და `ბანი`! -
ის იღიმება:
- ჩვენ ბოდიში, ეტყობა, `ჰოეც`!
კომენტარები (0)